Konferencja- Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie

Czwartek, 13 września 2012 admin

W dniach 17-18 września 2012r. na Politechnice Poznańskiej odbędzie się konferencja, na której zostanie dokonany przegląd światowych, nowoczesnych technik i technologii związanych z produkcją obiektów latających oraz problemów współczesnego transportu lotniczego. Ma ona stanowić forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym. Ma również zachęcić młodzież do wyboru lotniczych kierunków kształcenia. Będzie można wysłuchać m.in. wykładu na temat osiągnięć technologicznych w kosmonautyce, tendencji rozwojowych napędów lotniczych i kosmicznych, rozwoju komputerowych systemów wspomagania eksploatacji statków powietrznych. Poszerzyć swoją wiedzę o budowę współczesnych statków powietrznych i nowoczesnych metod ich eksploatacji czy poznać nowoczesne technologie stosowane w bezzałogowych statkach powietrznych BSP. Organizatorzy przewidują zorganizowanie wystaw i prezentacji.

Szczegółowy program konferencji: Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie dostępny na stronie internetowej: www.rtl.put.poznan.pl.

Źródło:http://lotniczapolska.pl