Mamy Polską Federację Paralotniową

Wtorek, 11 września 2012 admin

Z inicjatywy stowarzyszeń paralotniowych: Stowarzyszenia Paralotniarzy Beskidu Wyspowego, Małopolskiego Klubu Paralotniowego i Wielkopolskiego Klub Paralotniowego Fly 2 Live - Live 2 Fly, utworzona została ogólnopolska organizacja paralotniowa - Polska Federacja Paralotniowa (KRS nr. 000042278)

Jej powstanie wynikało z konieczności posiadania organizacji tworzącej reprezentację wobec władz publicznych, administracyjnych głównie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, samorządowych i społecznych jak również Aeroklubu Polskiego. Za cel Polska Federacja Paralotniowa oprócz reprezentowania interesów swoich członków wobec władz, stawia sobie krzewienie kultury fizycznej i sportu w zakresie uprawiania paralotniarstwa oraz popularyzację i rozwój paralotniarstwa. Członkami Zwyczajnymi Federacji mogą być osoby prawne, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mające wpisane w statucie zainteresowanie paralotniarstwem. Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne, uznające i wspierające cele Federacji. Chęć przystąpienia do Federacji należy poprzeć pisemną deklaracją i przedłożyć Zarządowi Federacji. Zainteresowanym organizacjom Federacja wysyła statut, oraz druki deklaracji. ( e-mail: info@pfp.waw.p l)

Skład Zarządu PFP:
1. Prezes: Tomasz Poznański
2. Wiceprezes: Andrzej Walczak
3. Skarbnik: Marek Robel

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący: Michał Wimmer
2. Zastępca: Marcin Siekierski
3. Sekretarz: Mariusz Tarczoń

Adres korespondencyjny:
Polska Federacja Paralotniowa
ul. Justowska 13
30-138 Kraków


Źródło:http://lotniczapolska.pl